غریبه عشق

...غریبه عشق...

هستم!
نویسنده : سیما - ساعت ۸:٢٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٩
 

هو

 

چند روزیه به همه جا سرمیزنم، میخونم، میرم! نمیدونم چرا حس ندارم چیزی بنویسم. همین چند خط رو هم کلی با خودم کلنجار رفتم تا بیام و بنویسم.

تا یکی، دو روز دیگه میام و میخونم و کامنت میذارم و میرم + کامنتها رو جواب میدم و تأیید میکنم.

برام دعا کنید...