بازم اومدم

به نام خدا

توی تاریک شب ستاره ها هم بهم پشت کرده بودن فقط سیاهی، فقط ظلمت. می ترسیدم. سرمو بین دستام غایم کردم که فکر کنم تاریکی فقط تو دستای منه. چشمام که بسته بود یاد حرف یه دوست افتادم که گفته بود: «هر وقت به تاریکی رسیدی به دلت رجوع کن دلای عاشق همیشه روشنه تا وقتی معوشقی هست. سرمو بالا آوردم، ستاره هارو دیدم. خدای من کمی اونطرفتر ماهم هست بهم خندید و از خندش امید اومدن خورشیدو بهم داد بلند شدمو پشت سرمو نگاه کردم و طلوع آفتابو دیدم ولی از خود خورشید خبری نیست خورشید هنوزم منتظرتم

سلام
شاید با نوشتن این مطلب به نوعی غیبتمو توجیه کرده باشم با اینکه میدونم این کافی نیست ولی بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم. هیچ وقت نتونستم خودم باشم اونطور که دوست دارم برای همین میخوام تغییر کنم اونطور که دیگران دوست دارن.

خیلی دوست دارم بدونم اولین نفری که از حضور مجدد من با خبر میشه کیه؟!
میخوام دوباره بنویسم ولی با مطالب جدیدتر. تورو خدا کمکم کنید.

سیما*

/ 0 نظر / 2 بازدید