خیابان‌های هراس (۲)

سلام سلام سلام
اول ادامه شو بخونید بعد باهاتون کار دارم:

جوان گمشده

همشهری ضمیمه جوان:[زن همسایه یک عصر و شب تا صبح را دنبال جوانش گشت. دیگر نمی‌دانستند چه باید بکنند. به هر کجا که می‌توانستند زنگ زدند کم مانده بود کار به پزشک قانونی کشیده شود. ساعت ۹ صبح روز بعد پسرش در حالی که بی‌گناهی‌اش ثابت توسط دادگاه تائید شده به خانه بازمی‌گردد. محمد می‌گوید:«نفهمیدم چی شد ما فقط به ماشین تکیه داده بودیم٬ سرمان تو کار خودمان بود. سر کوچه ایستادن که جرم نیست. به زور سوار ماشین کردند هزار بار قسم خوردیم کاری نکردیم. ما را بردند و چند ساعت پشت سر هم بازجویی کردند. مدام می‌پرسیدند چرا سر کوچه ایستاده‌اید و مزاحم ناموس مردم می‌شوید. خلاصه شب که شد ما را فرستادند بازداشتگاه؛ جایی که دو نفر قاتل و پنج نفری هم معتاد افتاده بودند.
نمی‌دانم حرف زدن با یک دختر وسط خیابان جلوی چشم همه ولو خلاف باشد مشکل ساز است یا جوان ۱۹ ساله‌ای را یک شب بی‌هیچ گناهی کنار چند قاتل و معتاد خواباندن؟» این را محمد ۱۷ ساله می‌گوید.
چه طور بود؟
شب یک تکه بربری و دو تا قاشق حلوا دادند. شب وحشتناکی بود دور از خانواده آن هم بی‌آنکه بدانند و در کنار چند قاتل و قاچاقچی. صبح هم دو لقمه نان٬ ناهار هم که بی‌ناهار و بعد رفتیم دادگاه و بعد هم خودشان حکم برائت صادر کردند. وقتی هم به خانه برگشتم پنج ساعت طول کشید به مادرم بقبولانم که بی‌گناهم و خلافی نکردم.
مادرت قبول کرد؟
نه بابا. باورش نمی‌شود. می‌گوید بالاخره نمی‌شود که کسی را بی‌دلیل ببرند و کتک بزنند. حتما کاری کرده‌ای.
محمد می‌گوید: خدا به من رحم کرد که دو تا اسکناس سبز همراهم بود که دادم به سرباز نگهبان و التماس کردم تا بالاخره آخر شب به مادرم تلفن کند اگر تلفن نکرده بود سکته دوم (دوم؟؟؟) را زده بود محمد می‌گوید که کافی است ۵ دقیقه از خانه دور شود مادر و پدر مضطرب به دنبالش می‌گردند و از آن روز «خانه برایم جهنم شده است»
خودش را در میان چادر پیچیده و جلوی در خانه نشسته است می‌رود و می‌آید. مدام سر کوچه را نگاه می‌کند. برای یک لحظه چشم از نوجوانش برنمی‌دارد. مادر محمد هنوز هم نگران است و در حالی که اشک‌هایش را پاک می‌کند می‌گوید:«باور نمی‌کنم. پسرم حتی تا دو تا خیابان بالاتر که می‌خواهد برود اجازه می‌گیرد. اهل این حرف و حدیث‌ها نیست.»
از سردار طلایی پرسیدم: «چرا مامورانتان با جوانان این‌گونه برخورد می‌کنند؟» اما سردار طلایی برخوردهای فیزیکی را منکر می‌شود و آن را یک اشتباه و بی‌نظمی چند مامور می‌داند و می‌گوید: «پلیس نمی‌تواند با یک جوان برخورد کند البته اگر کسی مزاحم ناموس مردم شد و آن خانم آمد و از پلیس کمک خواست با مشت آهنین وارد میدان می‌شویم.» (من: چه جالب تو این یکی دو بار من یکی که ندیدم!!!) او آنقدر به گفته خود اطمینان دارد که حاضر است ما به عنوان یک خلافکار (جعلی) برویم و مامورانش را چک کنیم کاری که با صحبت‌های محمد و دیدن... جرات آن را پیدا نکردیم.
سیما: واقعا متاسفم نمی‌دونم چی باید بنویسم. فقط شمارو به خدا مراقب باشید.

سیما

/ 0 نظر / 2 بازدید